AF90


点击数:
AF90

减速机于伺服马达安装的顺序:

 
1、 将伺服马达出力轴装进减速机入力轴里
 
2、 将伺服马达装入减速机内并锁紧螺丝
 
3、 将减速机入力轴内的螺丝锁紧
 
4、 将放压盖塞进减速机螺丝孔里

af90个1.jpg型号说明.jpg

容量
型号
1/3
1/5
1/7
1/10
1/12
1/15
1/6
1/20
1/25
1/28
1/30
1/35
1/40
1/50
1/70
1/100
100w/ 3000rpm
AF60
 
 
 
 
200w/ 3000rpm
AF60
 
 
 
 
 
 
AF90
 
400w/ 3000rpm
AF60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF90
 
500w/ 2000rpm
AF120
 
 
 
 
 
 
AF90
750w/ 3000rpm
AF120
 
 
 
 
 
 
AF90
1.0kw/
 2000rpm
AF120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF150
 
 
AF90
1.5kw/ 
2000rpm
AF120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF150
 
 
 
 
 
AF120
 
2.0kw/ 
3000rpm
AF150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0kw/ 
2000rpm
AF180
 
 
AF120
3.5kw/ 
3000rpm
AF150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5kw/ 
2000rpm
AF180
 
 
 
 
AF120
 
5.0kw/ 
3000rpm
AF150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.0kw/ 
2000rpm
AF180
 
 
 
 
 
 
AF180
 
 
 
7.0kw/ 
2000rpm
AF180
 
 
 
 
 
 
 
 
11.0kw/
 2000rpm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ps:
1.记号为可选用的减速比
   2. 减速比不在建议选用表格中,请来电洽询
   3. 惯性矩较大的场合减速机型号需大一级使用

af90个2.jpgaf90个3.jpg

规格/段数
   一段比数
      二段比数
   三段比数
 AF60
4.5.7.10
16.20.25.28.35.40.50.70.100
160.200.250.280.350.400.500.
700.1000
 AF90
3.4.5.7.10
12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100
120.150.160.200.250.300.350.400.500.
700.1000
 AF120
3.4.5.6.7.10
12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100
120.150.160.200.250.300.350.400.500.
700.1000
 AF150
3.4.5.6.7.9.10
15.16.20.25.28.30.35.40.50.60.70.100
120.150.160.200.250.300.350.400.500.
700.1000
 AF180
3.4.5.7.10
12.15.16.25.28.30.35.40.50.70.100
 

 

  •  

地址:青岛市市北区辽宁路247-263号中新大厦14层(青岛市高新技术区第二孵化中心)  电话:0532-83837766 83807706 83811202 83835148 83828778

传真:0532-83843443 网址:www.hdcykj.com 电子信箱:qingdaohuida@126.com 网站地图