AF180


点击数:
AF180

减速机于伺服马达安装的顺序:

1、 将伺服马达出力轴装进减速机入力轴里

2、 将伺服马达装入减速机内并锁紧螺丝
 
3、 将减速机入力轴内的螺丝锁紧
 
4、 将放压盖塞进减速机螺丝孔里
 
行星减速机样本-06.jpg

af180个1.jpg型号说明.jpg

容量

型号

1/3

1/5

1/7

1/10

1/12

1/15

1/6

1/20

1/25

1/28

1/30

1/35

1/40

1/50

1/70

1/100

100w/ 3000rpm

AF60

 

 

 

 

200w/ 3000rpm

AF60

 

 

 

 

 

 

AF90

 

400w/ 3000rpm

AF60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF90

 

500w/ 2000rpm

AF120

 

 

 

 

 

 

AF90

750w/ 3000rpm

AF120

 

 

 

 

 

 

AF90

1.0kw/
 2000rpm

AF120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF150

 

 

AF90

1.5kw/ 
2000rpm

AF120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF150

 

 

 

 

 

AF120

 

2.0kw/ 
3000rpm

AF150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0kw/ 
2000rpm

AF180

 

 

AF120

3.5kw/ 
3000rpm

AF150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5kw/ 
2000rpm

AF180

 

 

 

 

AF120

 

5.0kw/ 
3000rpm

AF150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0kw/ 
2000rpm

AF180

 

 

 

 

 

 

AF180

 

 

 

7.0kw/ 
2000rpm

AF180

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0kw/
 2000rpm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af180个2.jpgaf180个3.jpg

规格/段数
   一段比数
      二段比数
   三段比数
 AF60
4.5.7.10
16.20.25.28.35.40.50.70.100
160.200.250.280.350.400.500.
700.1000
 AF90
3.4.5.7.10
12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100
120.150.160.200.250.300.350.400.500.
700.1000
 AF120
3.4.5.6.7.10
12.15.16.20.25.28.30.35.40.50.70.100
120.150.160.200.250.300.350.400.500.
700.1000
 AF150
3.4.5.6.7.9.10
15.16.20.25.28.30.35.40.50.60.70.100
120.150.160.200.250.300.350.400.500.
700.1000
 AF180
3.4.5.7.10
12.15.16.25.28.30.35.40.50.70.100
 

 

 

 

地址:青岛市市北区辽宁路247-263号中新大厦14层(青岛市高新技术区第二孵化中心)  电话:0532-83837766 83807706 83811202 83835148 83828778

传真:0532-83843443 网址:www.hdcykj.com 电子信箱:qingdaohuida@126.com 网站地图